Dingle Hub Logo

Creativity & Innovation Hub | Cuilín, Dingle, County Kerry


Exciting Opportunity to Work in Dingle


Mol Teic CLG, trading as Dingle Creativity and Innovation Hub (DCIH), wishes to consolidate and expand on its core-business platform, the Digital Hub, based in Cooleen, Dingle and is recruiting a Business Development Executive to help drive the development of the next phase.

Mol Teic is a Community Enterprise Company that currently operates the Dingle Creativity and Innovation Hub (Dingle Hub) – a place that aspires to bring business people, technologists and artistic people together in a single space and utilise the wide network of the members to mutually support each other.

Recently, it was announced that Mol Teic was successful in its application for support from Kerry County Council (under the Town and Village Renewal Scheme) and from Enterprise Ireland (under the Regional Enterprise Development Fund), to expand upon the work of the Dingle Hub.

ESB Networks also announced that it will engage with the local community on the Dingle Peninsula to invest in the electricity network on the Peninsula to enable the transition to a low carbon society and this will be facilitated by Mol Teic. This project, together with support for the wider stated objectives of Sustainable Energy Authority of Ireland, to support communities in the transition to a low carbon society, will provide an opportunity for the Dingle Peninsula to become an early mover towards becoming a sustainable low carbon society.

Also, in conjunction with Udaras na Gaeltachta and Kerry County Council, Mol Teic is assisting with proposals to redevelop the former Dingle Hospital and Workhouse as a multi-use community space and it will shortly tender for a Feasibility and Economic Impact Assessment for the redevelopment.

The opportunity for the right person

This is an exciting opportunity for the person appointed not only to have a very interesting job in a great part of the world but to make a real difference in terms of the creation of sustainable jobs that support the social, economic and cultural development of the Dingle Peninsula.Closing date for applications is 17:00hrs on Friday 12 January 2018.


Deis Dhúshlánach Fostaíochta sa Daingean


Feidhmeannach Forbartha Gnó le hearcú do Mhol Teic an Daingin

Is mian le Mol Teic Teo., ag trádáil dó mar Dingle Creativity and Innovation Hub (DHIC), ardán a phríomhghnó, an Mol Digiteach, atá lonnaithe sa Chúilín sa Daingean, a fhorbairt agus a chomhdhlúthú. Tá Feidhmeannach Forbartha Gnó le hearcú anois chun an gnó a thabhairt ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

Cuideachta Fiontair Phobail is ea Mol Teic ina bhfuil Mol Cruthaitheachta agus Nuálaíochta an Daingin (Mol Teic an Daingin) ag feidhmiú ann faoi láthair, is áit í ina mbeifear ag súil go dtabharfar lucht gnó, teicneolaithe agus daoine cruthaitheacha le chéile in aon áit amháin, go gcruthóidh siad gréasán le go mbeidh siad in ann ag tacú lena chéile.

Fógraíodh le déanaí go bhfuil tacaíocht faighte ag Mol Teic ó Chomhairle Contae Chiarraí (faoi Scéim Athnuachana na mBailte agus na Sráidbhailte) agus ó Fhiontraíocht Éireann (faoin gCiste Forbartha Fiontraíochta Réigiúnaigh) chun cur le hobair Mhol Teic an Daingin.

D’fhógair Gréasáin BSL chomh maith go mbeidh siad ag déanamh infheistíochta i ngréasán leictreachais na Leithinse is ag oibriú le muintir Chorca Dhuibhne chun sochaí ísealcharbóin a fhorbairt. Éascóidh Mol Teic leis an bpróiseas sin. Leis an tionscadal sin agus leis na cuspóirí atá leagtha síos ag Údarás Fuinnimh Inmharthana na hÉireann chun cabhrú le pobail ceantair ísealcharbóin a fhorbairt d’fhéadfadh Leithinis Chorca Dhuibhne a bheith chun cinn agus sochaí ísealcharbóin inmharthana á forbairt.

I gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus Comhairle Contae Chiarraí tá Mol Teic rannpháirteach sa togra chun Seanospidéal agus Tigh na mBocht sa Daingean a athfhorbairt mar ionad pobail ilúsáide agus is gearr go gcuirfear amach iarratas ar thairiscint do Mheasúnú ar Fhéidearthachtaí agus ar an Tionchar Eacnamaíoch i leith na hathfhorbartha sin.Tá gach eolas le fáil ar shuíomh Mhol Teic an Daingin nó trí r.phost a sheoladh chuig jobs@dinglehub.com

Deis iontach don duine ceart

Beidh deis iontach anseo don té a cheapfar. Ní amháin go bhfuil post fíor-spéisiúil i gceist in áit aoibhinn ach beifear i lár an aonaigh agus postanna á gcruthú a chuirfidh le forbairt shóisialta, eacnamaíoch agus chultúrtha Leithinis Chorca Dhuibhne.

Tá gach eolas le fáil ar shuíomh Mhol Teic an Daingin nó trí r.phost a sheoladh chuig jobs@dinglehub.comNí mór iarratais a sheoladh isteach roimh 5pm, Dé hAoine, 12 Eanáir 2018.


Social Media